Plockhugget virke – hej på dig lilla virkeshög!

Kolla här!

Virket till vårt halmbalshus har kommit och snart börjar bygget av stommen!
Nyp mig i armen!

Vi har valt plockhugget virke, ett sätt att bruka skogen som innebär att en inte kalhygger skogen eller markbereder. Istället plockhugger enstaka träd.
På så sätt blir skogen mer motståndskraftig, markskador undviks och skogen kan fortsätta vara skog, inhysa så väl hem åt djur som rika svamp- och bärställen.  Naturnära skogsbruk (som det heter) ger en rikare mångfald av arter, dessutom vet skogsägaren exakt var hens virke hamnar. Och vi som köpare vet exakt var detta virke kommer ifrån.

Vi har ju insett att vi bygger ett värderingsdrivet hus, där varje val vägs fram och tillbaka. Vi vill välja det bästa sett ur klimat, miljö och även landsbygd. För det handlar också om skogsägaren och sågverken.

Detta har jag saxat från Plockhugget (där virket kommer ifrån):
“Allt virke vi förmedlar är spårbart ända till avverkningsplatsen. Med varje planka tillhandahåller vi en berättelse om skogen och dess ägare. Vi har som mål att minska mängden transporter och bidra till att vitalisera svensk landsbygd. Därför samarbetar vi framför allt med små och mellanstora sågverk, så nära avverkningsplatsen som möjligt.”

Nu går vi snart in på sista veckorna med grunden.
Jag ska filma så mycket jag bara kan under byggets gång – jag lovar. Och från och med nästa vecka hoppas jag kunna vara med desto mer i bygget. De första jobbveckornas vabb och sjukdom satte mig i lite jobbskuld så att säga, men snart är jag i fas. Längtar!

Liked it? Take a second to support emmasundh on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Loading Likes...

Detta inlägg har 2 kommentarer

  1. Te

    Heja! Så bra att du gör det här och berättar hur. Varenda människa kan ju så klart inte bygga nytt (väldigt icke klimatsmart) men detta går att applicera på allt ändå. Själva tänket!

    1. emmasundh

      Jamen exakt. Alla ska inte bygga nytt, men om en behöver reparera eller på något annat sätt ta hand om det vi har: efterfråga plockhugget.

Lämna ett svar