But hello there gorgeous Frankie daily journal 2014

  • Kommentarer på inlägget:7 kommentarer

I förra veckan landade världens finaste Frankie daily journal 2014Vintagefabriken. Söt som sockerdricka och flott som fransos. Denna åtråvärda kalender som ALLTID säljer slut och det liksom ekar något sorts avgrundslöst sorgeskrik över halva internet, från alla de där som får ett lite tråkigare år. Med google calender eller någon svartvit fulvariant, där endast söndagarna lyser i färg.
Inte ett Frankie-potpurri av kulötrer, mönster, klistermärken, etiketter – allt det där som kalendern innehåller.

Senare samma dag som de där 20 stycken kalendrarna hade landat på fabriken kom John till fabriken och vi tog följe hem. När vi öppnar ytterdörren så ligger där ett brunt paket på den sönderklösta dörrmattan. Adresserat till John. Med ett Frankie-klistermärke på den rediga wellpappen.
John försökte trevande rädda situationen med ett “jag har beställt en kalender – till mig själv”. Han, som retas med mig för att jag är så analog som använder penna!
Nä, vet du vad. Fem minuter senare kom han med kalendern till mig och sa att det var till mig.
John hade beställt den så fort Frankie magazine yppat en knystade viskning om om att släppa en kalender för 2014. Han var snabbare än internet. Allt för att jag skulle få tag i mitt åtråvärda exemplar. Världens bästa John. Så omtänksam.

Nu vill jag att det ska bli januari, så jag får ställa in 2013:års exemplar i hyllan och pryda nya blad med drömmar och planer. Nyfiken på hur dessa blad ser ut?
Du får en tjuvkik här:

Translation!

The world’s finest Frankie daily journal in 2014 at landed on Vintagefabriken  last week. Sweet as sugar and classy as a Frenchman. This coveted calendar that ALWAYS sells out and leaves a echo of some sort of abyss loosely mourning cries over half the internet, from all those who get a little more boring year. With Google calender or a monochrome ugliness, with only Sundays glow in color.
Not a Frankie potpourri of colors, patterns, stickers, labels – all the things that this calendar contains.

Later that day when the 20 pieces of calendars had landed at the factory came John to the factory and we went home together. When we opened the front door there was a brown package on the door carpet. Addressed to John . With Frankie sticker on the lucid corrugated board.
John tried tentative rescue the situation with a ” I have ordered a calendar – to myself .” He who tease me because I’m so analog that use pen!
Nah, you know what . Five minutes later he came with the calendar to me and said it was to me.
John had ordered it as soon as Frankie magazine whisper about to release a calendar for 2014. He was faster than the internet . The world’s best John. So thoughtful.

Now I want it to be in January, so I could set the 2013 calendar on the shelves and adorn new leaf with dreams and plans. Curious how these leaves look like ?
You get a Sneak here:

frankie daily journal 2014 by emmas vintage

frankie daily journal 2014 by emmas vintage

frankie daily journal 2014 by emmas vintage

frankie daily journal 2014 by emmas vintage

frankie daily journal 2014 by emmas vintage

frankie daily journal 2014 by emmas vintage

frankie daily journal 2014 by emmas vintage

 

Loading Likes...

Slut på innehåll

Det finns inga fler sidor att hämta