Var är männen när världen ställer om?

Jag är kvinna. Det innebär att jag ofta är överrepresenterad i de flesta sammanhang där det doftar klimat, miljö och omställning. Jag är i gott kvinnosällskap när jag engagerar mig, handlar secondhand, efterfrågar bättre cykelvägar, kräver smartare kollektivtrafik och lagar kidsens kläder. Om jag inte var gift med en vegaterian, så hade jag säkerligen varit snabbast på att försöka styra in kosten på mer växtbaserat också (enligt statistiken).

För så här ligger det till:
Kvinnor lever närmare vad som kan kallas hållbart än vad män gör.
– Utsläppen i Sverige skulle minska med nästan 20 procent om män reste som kvinnor. Vi skulle dessutom redan ha uppnått den nivå av minskat bilresande som krävs för att vi ska nå klimatmålen till 2050.
Kvinnor är mer förändringsbenägna sett till sin livsstil. Fler kvinnor än män förändrar sin kost, fler kvinnor än män är villiga att förändra sitt beteende för att spara energi
– fler kvinnor än män engagerar sig i klimat- och miljöfrågor – medan fler män än kvinnor är klimatförnekare.

Imorgon är det 8 mars – internationella kvinnodagen – och tillsammans med Maria Soxbo, Ida Östensson, Atilla Yoldas, Bianca Kronlöf, Nina Rung, Gustav Johansson, Alexandru Al-Qassam, Henrik Wahlström, Anna Branten och Malin Nilsson, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) lyfter vi klimat och omställning kopplat till jämställhet på Aftonbladet debatt.

Här kan du läsa debattartikeln: Ska klimatet bli en kvinnofråga?

Klimatkrisen är allas problem. Vissa drabbas hårt här och nu, andra drabbas på sikt.  Men ett är säkert: vi kommer att drabbas.

Så nu uppmanar vi (fl)er män att använda:

  • Dina befogenheter. Män har mer makt att påverka samhället, på grund av fler högt uppsatta positioner inom politik, organisation och näringsliv.
  • Ditt kapital. Mäns finansiella tillgångar är större än kvinnors. I ett av världens mest jämställda länder – Sverige – är kvinnors disponibla inkomst 25 procent lägre än mäns, vilket innebär omkring sex miljoner kronor i skillnad under en livstid.
  • Din potential. Män har generellt en livsstil som släpper ut mer och därför kommer livsstilsförändringar som du gör att ge större effekt. Här finns det enorm potential, eftersom vi människor är flockdjur och gärna följer andras beteenden.

Vi lever mitt i en klimatkris där omställningen inte bara är en nödvändighet för att säkra en vettig framtid bortom extremväder, mat- och vattenbrist och nöd (där kvinnor tenderar att komma i kläm), utan också en förutsättning för att Sverige ska kunna (fortsätta) stoltsera med att ett framåttänkande land. Alla behövs i omställningen. Och allas erfarenheter, utmaningar och tyck behövs så att ingen ska komma ikläm, right?

Världen ställer om i en rasande takt, medan Sverige lunkar efter med dammiga ord om att vi minsann ska ta på oss ledartröjan. Men det är stora planer på den där påklädnaden, men när åker tröj-fan på?

Liked it? Take a second to support emmasundh on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Loading Likes...

Lämna ett svar