Rösta för ett fritt och öppet samhälle!

Imorgon den 19 september är det kyrkoval.
Ett viktigt val att lägga sin röst i om du (liksom jag) är för ett öppet, demokratiskt, medmänskligt och hållbart samhälle.

Rösta.

Liked it? Take a second to support emmasundh on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Loading Likes...

Lämna ett svar