Kass på hållbarhet plus tantröja goes hipp!

Sladdar in här innan ögonlocket smäller ihop (skoja, somnar aldrig före 01.00) med en måndags-check-in i videoformat!

Kass på hållbarhet plus tantröja goes hipp! from emma sundh on Vimeo.

Vad tycker ni om de här måndagsrapporteringarna? Tyck till!

Liked it? Take a second to support emmasundh on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Loading Likes...

Lämna ett svar