Inte spanska trappan direkt …

Ja, det är inte spanska trappan dirket och kanske inte så inbjudande för större sällskap.
Men fina färger är det i alla fall (det gäller ju att välja vad en ser så att säga).

Liked it? Take a second to support emmasundh on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Loading Likes...

Lämna ett svar