Fem snabba frågor!

Visste du att varje svensk på ett enkelt sätt ska kunna följa klimatläget där en bor. Och även kunna påverka framtiden?
Det står inskrivet i Paris-avtalet.

Jag tycker själv – och då har jag eftergymnasial utbildning och är jag hyfsat insatt i klimatfrågor – att det är rent av dretsvårt att på ett enkelt sätt ta reda på hur läget ser ut, om det exempelvis finns en koldioxidbudget, vad planen är år för år för min kommun och vad som görs just nu.

Så får det inte vara.
Det är varje människas rätt att kunna se och påverka sin framtid.

Nu startar Klimatklubben och Våra barns klimat en granskning av Sveriges kommuner för att se om de gör tillräckligt? Lever de upp till uppdraget att förse medborgarna med information och bjuda in till delaktighet?
Är informationen om läget lättillgänglig?

Om inte kunskapen, läget och lösningarna kommuniceras – hur ska då medborgarna kunna engagera sig? Förstå allvaret? Sätta press?
Och med ”tillgång på information” menar vi så klart inte en sajt med rapporter och PDF:er som kräver en doktors-hatt. VARJE person boende i Sverige ska på ett enkelt sätt kunna tillskansa sig information. Framtiden är trots allt allas – doktorshatt eller ej 🎓

⚡️Vi behöver din hjälp för att få en hint om läget i Sveriges kommuner! Svara gärna på denna supersnabba undersökning – fem frågor.

Vi hoppas på svar från minst 1000 pers! Så dela, sprid, bidra!
Och gör skillnad! Tack för att du ger en minut till allas vår framtid!

 

Liked it? Take a second to support emmasundh on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Loading Likes...

Lämna ett svar