Emily Dahl & Hedvigs

emily dahl by emmas vintage

I fredags kom bästa Emily Dahl till Midsommarkransen för ta en fika på mitt stammisfik, Hedvigs.

This Friday the best Emily Dahl came to visit me in Midsommarkransen. Together we went to my favorite café, Hedvigs, for a coffee.

emily dahl by emmas vintage

Hon är allt bra vettig den där Emily Dahl. En varm människa, med fyrtion kilo pepp i sig. Vi drack kaffe, lovordade mjuka armbågar och pratade drömmar och kärlek …
Blev upprörda på att folk inte kan bete sig och lät som två gamla tanter.

She’s just great that Emily Dahl. A warm person, with 40 kg optimism in her. We drank coffee, praised soft elbows and talking dreams and love …
Were upset that people can not behave and sounded like two old ladies.

bread by emmas vintage

… Allt till doften av nybakt bröd och kaffe. Det bästa av två världar.
At Hedvigs it smelt of freshly baked bread and coffee. The best of two worlds.

emma by emmas vintage

Jag var fredagspiffad i vintagekofta från Beyond retro och snurror i håret. Funderar allvarligt på att införa fredagsfikor på Hedvigs. Det finns liksom inte något bättre sätt att börja helgen på tycker jag. Att få ta en jobbpaus mitt på dagen, komma ut, smutta på kaffe och prata om drömmar och verklighet. Omvartannat.

I was dressed  in vintage cardigan from Beyond retro had pincurls in my hair. Thinking seriously of introducing friday coffee dates of Hedvigs, every friday. There is  no better way to start the weekend. Getting to take a job break in the middle of the day, come out in the sun, sip coffee and talk about dreams and reality. 

Liked it? Take a second to support emmasundh on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Loading Likes...

Lämna ett svar