Det här är jag.

Det här är jag just nu. Såååå förkyld, igentäppt och orkeslös att hälften vore nog. Men ändå rätt skönt (intalar jag mig) att riva av det här nu istället för när en kommer tillbaka till stan.

För visst är det en garanti, hahaha? Att inte få både och?
Nä, okej, gott försök.

Hoppas innerligt att jag är frisk imorgon, för då levereras 1,5 ton grus till vår grusgång …. eh.

Liked it? Take a second to support emmasundh on Patreon!
Become a patron at Patreon!

Loading Likes...

Lämna ett svar