1. Tell me about your style.

kappa by emmas vintage

Den eminenta Emily Dahl lyser upp varje december-dag fram till jul, med en finfin “berätta om”-julkalender. Varje dag fram till jul uppmanar hon till att öppna en lucka till sitt liv, en lucka som rymmer något som man kanske annars inte skulle berätta. Ett ypperligt initiativ, tycker jag.
Så här kommer första luckan från moi.

The eminent blogger Emily Dahl lights up every December day until Christmas, with a wonderful “talk about” Christmas calendar. Every day until Christmas, she encourage other bloggers to tell something that you might not otherwise tell. An excellent initiative, I think.
So here comes the first Christmas calender post from moi.

skor by emmas vintage

Lucka 1. Berätta om din stil.
Denna värmländska, kurvkropp – utan en enda rät linje – passar bäst i timglasformade 1950-talsklänningar, shorts med hög midja och A-linjeformade kappor. Vintage-kreationer vars sömmar går längs alla dessa böljande lår, sittvänliga rumpor och markerade midjor, som att de var sydda direkt på kroppen. Och där någonstans formas min stil. I en miljösmart vintagegarderob, där unika ting får vara ömsom franskt eleganta, ömsom lekfullt tivolikonfetti. En taftklänning bredvid en cirkusdräkt.
I min stil ska både pasteller och riviga brogues-skor finnas med. Prickigt, randigt och rutigt (även om randigt kanske är mitt bästa mönster), pondushett 1940-tal och flott 1950-tal, sotiga pasteller uppblandat med ett jävlar anamma. Min stil är ett sätt för mig att uttrycka vem jag är och kontrastera min person. Det är där, mitt i mötet mellan förutfattad yta och äkta innehåll, som stil börjar kittlas. Bli intressant. En jubelfeminist i rosettskor, en miljökämpe i pastell, en fräck värmlänning förpackad i en snofsig håruppsättning, en bestämd klippa i en mesig klänning.

En stil som uttrycker det tivoli som pågår därinne. Eller vill hjälpa tivolit en bit på vägen …

1. Tell me about your style.
This curvy body – without a single straight line – fits best in the hourglass silhuette from the 1950s: dresses, shorts with high waist and A-line gowns. Vintage creations whose seams running along all these undulating thighs, comfortable butts and marked waists, as they were sewn directly onto the body. And there somewhere you find my style. In an environment clever vintage wardrobe, where unique things may be alternately French chic, sometimes playful amusement confetti. A taffeta dress next to a circus costume.
In my style  both pastels and brogues shoes appear. Spotted, striped and plaid (although striped maybe my best pattern), poise hot 1940s and classy 1950s, dusty pastels mixed with a hell of drive. My style is a way for me to express who I am and contrasting my person. It is there, in the middle of the meeting between preconceived surface and authentic content that style starts tickling. Be interesting. A cheer feminist in bow shoes, an environmental activist in pastel, a cheeky small towner packaged in a elegant hair style, a determined do:er in a lame dress.

A style that expresses the carnival going on in there. Or want to help the carnival of the way …

paris by emmas vintage

emmas vintage

swedish hasbeens by emmas vintage

tjörn by emmas vintage

jeans by emmas vintage

emmas vintage

emmas vintage

Vill du också vara med i Emily Dahls “Berätta om”-julkalender? Läs mer på hennes finfina blogg. Här nedan får du en sneakpeak om vad jag kommer berätta om under december:

1. Berätta om din stil.
2. Berätta om vad du har på dig idag.
3. Berätta om vad du önskar dig i julklapp.
4. Berätta om hur du får dina kläder att hålla längre.
5. Berätta om ett klädesplagg som får dig att känna dig stark.
6. Berätta om en person som inspirerar dig.
7. Berätta om en person som betytt mycket för dig.
8. Berätta om ett klädesplagg som du minns från din barndom.
9. Berätta om din stil när du var 15 år.
10. Berätta om någonting som du tycker är alldeles särskilt vackert.
11. Berätta om det fulaste du vet.
12. Berätta om musik som inspirerar dig.
13. Berätta om ett minne från din uppväxt.
14. Berätta om din stil för ett år sedan.
15. Berätta om din favoritmaträtt.
16. Berätta om det bästa köpet i ditt liv.
17. Berätta om hur du skulle vilja se ut om du fick drömma.
18. Berätta om en ikonisk/historisk person som inspirerar dig.
19. Berätta om ett foto som berör dig.
20. Berätta om din student.
21. Berätta om vad ‘mode’ betyder för dig.
22. Berätta om det du tycker är vackrast hos dig själv.
23. Berätta om en gång när du kände dig ensam.
24. Berätta om en gång när du kände dig älskad.

Would you like to join in  Emily Dahl’s ” Tell Me About ” advent calendar? Read more on her blog. See below for a sneakpeak about what I will tell you about in December :

1. Tell us about your style.
2. Tell us about what you are wearing today.
3. Tell us about what you want for Christmas.
4. Tell me about how you get your clothes last longer .
5. Tell us about an item of clothing that makes you feel strong.
6. Tell us about a person who inspires you.
7. Tell us about a person who meant a lot to you.
8. Tell us about an item of clothing that you remember from your childhood.
9. Tell us about your style when you were 15 years old.
10, Tell us about something you feel is most especially beautiful.
11. Tell us about the ugliest thing you know.
12. Tell us about the music that inspires you.
13. Tell us about a memory from your childhood.
14. Tell us about your style a year ago .
15. Tell us about your favorite food .
16. Tell us about the best bargain in your life.
17. Tell us about how you would like to look like if you were dreaming.
18. Tell us about an iconic / historic figure who inspires you.
19. Tell us about a photo that concern you.
20. Tell us about your student.
21. Tell us about what ‘ fashion ‘ mean to you.
22. Tell me about what you think is most beautiful in yourself .
23. Tell me about a time when you felt lonely.
24. Tell me about a time when you felt loved.

Liked it? Take a second to support emmasundh on Patreon!
Loading Likes...

Detta inlägg har 2 kommentarer

Kommentera

Stäng meny